UAE

HSBC tham gia Nền tảng Blockchain KYC của UAE

Người khổng lồ ngân hàng HSBC gần đây đã thông báo họ đã giới thiệu thành công Nền tảng Blockchain Biết khách hàng (KYC)...

Stay on op - Ge the daily news in your inbox