Tim Draper

Tim Draper dự đoán giá $250 nghìn BTC

Nhà đầu tư mạo hiểm 63 tuổi Tim Draper đã luôn ở đó để hỗ trợ BTC. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây,...

Stay on op - Ge the daily news in your inbox