thân thiện với môi trường

Bitcoin có thân thiện với môi trường không?

Đúng. Theo Jackson Laskey, một đối tác tại Unbound Capital, đúng như vậy. “Bitcoin có phải là công nghệ thân thiện với môi trường nhất...

Stay on op - Ge the daily news in your inbox