- Quảng cáo -

Công nghệ

Bạn CẦN biết gì về nâng cấp Bitcoin Taproot?

Bản cập nhật Bitcoin’s Taproot - sự thay đổi được mong đợi lớn nhất đối với chuỗi khối Bitcoin kể từ SegWit— đang có...