Tú Linh

87 articles

Bạn CẦN biết gì về nâng cấp Bitcoin Taproot?

Bản cập nhật Bitcoin’s Taproot - sự thay đổi được mong đợi lớn nhất đối với chuỗi khối Bitcoin kể từ SegWit— đang có...

FUD dẫn đến sự sụp đổ của thị trường tiền điện tử

Tin tức về FUD trên các phương tiện truyền thông lớn dẫn đến hoảng loạn và sụp đổ thị trường. Ý kiến ​​này hiện...

Stay on op - Ge the daily news in your inbox