Ethereum tăng 5%, tại sao ETH có thể tăng vọt lên mức ATH mới trên 5 nghìn đô la

Ethereum đã tăng tốc trên mức kháng cự $4,550 so với Đô la Mỹ. ETH đang giao dịch trên $4,700 và nó có thể tăng tốc cao hơn nữa trong thời gian tới.

  • Ethereum đang giao dịch trong vùng tăng giá trên mức $4,550.
  • Giá hiện cao hơn $4,650 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Đã có sự bứt phá trên một kênh tăng dần chính với mức kháng cự gần $4,560 trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD (nguồn cấp dữ liệu qua Kraken).
  • Cặp tiền có thể tiếp tục cao hơn nếu nó duy trì trên mức hỗ trợ $4,650 trong thời gian tới.

Giá Ethereum tăng trên $4,700

Ethereum vẫn ổn định trên mức 4.500 đô la và bắt đầu tăng mới. ETH đã phá vỡ mức $4,600 để tiến xa hơn vào vùng tăng giá.

Đã có sự bứt phá rõ ràng trên mức 4.650 đô la và đường trung bình động đơn giản 100 giờ. Bên cạnh đó, đã có sự bứt phá trên một kênh tăng dần chính với mức kháng cự gần $4,560 trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD.

Cặp tiền này đã leo lên mức cao mới trong nhiều tuần trên mức $4,700. Nó được giao dịch ở mức cao là $4,774 và hiện đang điều chỉnh thấp hơn. Nó đang giao dịch trên mức thoái lui Fib 23,6% của động thái đi lên từ mức thấp $4,352 dao động đến mức cao $4,774.

Ethereum Price
Nguồn: ETHUSD trên TradingView.com

Mức kháng cự ban đầu ở phía tăng là gần mức $4,775. Mức kháng cự chính đầu tiên là gần mức $4,800. Việc đóng cửa trên mức $4,775 và $4,800 có thể bắt đầu một mức tăng mới trong thời gian tới. Trong trường hợp đã nêu, giá có thể tăng lên mức 5.000 đô la. Bất kỳ mức tăng nào nữa có thể nâng giá lên vùng $5,200 trong thời gian tới.

Giảm giới hạn trong ETH?

Nếu ethereum không thể bắt đầu tăng mới trên mức $4.800, nó có thể bắt đầu điều chỉnh giảm. Hỗ trợ ban đầu về mặt giảm điểm là gần mức $4,675. Hỗ trợ quan trọng đầu tiên hiện đang hình thành gần mức $4,550.

Nó nằm gần mức thoái lui Fib 50% của động thái đi lên từ mức thấp $4,352 swing đến mức cao $4,774. Việc phá vỡ mức giảm xuống dưới vùng hỗ trợ $4,550 có thể khiến giá thấp hơn nữa. Trong trường hợp đã nêu, giá có khả năng quay trở lại vùng hỗ trợ $4,400 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.

Chỉ báo kỹ thuật

MACD hàng giờ – MACD cho ETH/USD đang mất tốc độ trong vùng tăng giá.

RSI hàng giờ – RSI cho ETH/USD hiện đang điều chỉnh thấp hơn về mức 60.

Mức hỗ trợ chính – $4,550

Mức kháng cự chính – $4,775

Gần đây

Bài viết liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây