Một cơ quan quản lý tiền điện tử mới có thể được tạo ở Hoa Kỳ

Gary Gensler, người đứng đầu SEC, tin rằng Hoa Kỳ cần tạo ra một cơ quan riêng để kiểm soát thế giới tiền điện tử. Chúng tôi cũng cần một khuôn khổ quy định mới cho các sàn giao dịch tiền điện tử.

Gensler đã nêu tên nguồn gốc chính của hầu hết các vấn đề về tiền điện tử ở Hoa Kỳ. Đây là sự thiếu trách nhiệm trực tiếp của tất cả các cơ quan hiện đang điều chỉnh thế giới tiền điện tử. Điều này dẫn đến các bước không nhất quán trong quá trình điều tiết và gây hại cho sự phát triển của ngành.

Một giải pháp đơn giản và hợp lý cho vấn đề là tạo ra các cơ quan quản lý mới có thể kiểm soát trực tiếp việc trao đổi tài sản kỹ thuật số. Có lẽ, nếu một quyết định như vậy được đưa ra, nó sẽ tạo ra sự rõ ràng về quy định trong quy định về tiền điện tử.

Đây không phải là tuyên bố đầu tiên của Gensler. Trước đây, ông đã đề cập rằng luật pháp ở Hoa Kỳ có thể xung đột ở cấp tiểu bang và liên bang. Điều này càng làm phức tạp thêm nhiệm vụ cho các cơ quan quản lý.

Nếu một cơ quan quản lý mới được tạo ra, việc giám sát trực tiếp sẽ giúp tạo ra một không gian an toàn hơn cho các nhà đầu tư tiền điện tử. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho toàn bộ ngành.

Gần đây

Bài viết liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây