Thị trường cho vay tiền điện tử đã tăng mạnh vào năm ngoái

Theo dữ liệu mới nhất, tổng tài sản thế chấp đang hoạt động trên thị trường cho vay tiền điện tử đã tăng 1170% trong năm quý qua.

Nhu cầu về tiền điện tử gia tăng cũng đã được phản ánh trong thị trường cho vay tiền điện tử trong năm qua. Bằng chứng mới nhất về điều này là một nghiên cứu sâu rộng của Credmark, được các nhà phân tích tại Arcane Research sao chép, cho biết từ quý 3 năm 2019 đến quý 4 năm 2020, tổng tài sản thế chấp đang hoạt động trên thị trường cho vay đã tăng 1170%.

Arcane Research

Như bạn có thể thấy trong biểu đồ trên trong năm quý qua, giá trị này đã tăng từ 1,9 tỷ đô la (Quý 3 19) lên 24,3 tỷ đô la (Quý 4 20).

Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng tập trung vào số lượng bitcoin được sử dụng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay tiền điện tử khác nhau.

Các phát hiện cho thấy rằng trong các tình huống mà 50% tất cả các khoản vay được bao trả bằng tài sản thế chấp BTC, giá trị đã tăng từ 206.122 BTC (Q4 19) lên 462.671 BTC (Q4 20) và 419.070 BTC (Q4 20).

Arcane Research

Một số chuyên gia ước tính rằng đúng hơn là tình huống có tới 70% tất cả các khoản vay được bao phủ bởi tài sản thế chấp BTC, cho thấy con số cao hơn một chút. Cụ thể, trong Q4 19 giá trị là 288.557 BTC, Q2 20 với số lượng 647.739 BTC và trong Q4 20 là 586.698 BTC.

Gần đây

Bài viết liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây